118 сокет бичнэ үү

118 ТҮРЭВТЭЙ ПОРЦ (36 * 36мм)

B2 залгуур 3 зүү залгуур B3 3 зүү бүхий олон талт сокет B4 3 фазын 4 утас 16A залгуур B5 RJ 45 залгуур B21 Cat.6 өгөгдлийн залгуур B22
 
 TEL залгуур B23 ТВ сокет B50  BNC залгуур B51  .53.5 чихэвчний залгуур B52 DIN (8 тээглүүр) B53 B55 аудио залгуур
         
Видео сокет B56 B58 стерео залгуур  USB залгуур B59  Их бууны залгуур (Зүү төрөл) B60 Их бууны залгуур (Нүхний төрөл) B61 B62 чанга яригч
15 зүү VGA (Хоёр талын зүү төрөл) B63 15 зүү VGA (Хоёр талдаа нүхний хэлбэр) B64 15 зүү VGA (зүү төрөл) B65 15 зүү VGA (Цооногийн төрөл) B66 9 зүү VGA (Pin type) B67 9 зүү VGA (Нүхний төрөл) B68
B69 аудио залгуур Хоосон хавтан B70 S-терминал B71 Тайзны стерео B72